KURUMSAL


Başkandan Mesaj


Şirketlerimiz değişen koşullarda kendini yenileyebilen, açık, insan odaklı, hoşgörülü, toplumuyla bütünleşmiş, kendi organizasyon kültürünü geliştirirken başkalarının gelişimi için de çalışan, topluma mal olmuş yapılardır. Bu çağın ihtiyaçlarına uygun büyümeyi ve yapılanmayı önemli hale getirse de, aynı zamanda şirketlerimizin kendi değerlerinden, geçmişinden, yaşadığımız bölgenin öz kaynaklarından kopmamasını da sağlamaktadır. Çünkü her biri uluslararası rekabette üstün yetenekler geliştirmiş olan şirketlerimiz, toplumsal ve kurumsal özelliklerini korudukları  oranda çağdaş uygarlığa, evrensel kültür değerlerinin oluşmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunabilirler.

Şirketlerimiz doğal olarak içinde var oldukları, geliştikleri ve büyüdükleri çevrenin birer ürünü oldukları gibi, geliştirecekleri kurumsal kültür de ancak onu oluşturanlar ve geliştirenlerle bir anlam ifade edebilir. Grubumuzun yıllarca yarattığı duyuş, düşünüş ve davranış birliği, yapımızı diğer şirket ve gruplardan ayıran en önemli özelliktir.  Dimer Grup, çalışanlarıyla bütünleşmiş, sürekli gelişmeyi hedefleyen, değişime duyarlı bunun yanında  öz değerlerini de korumayı başarabilen bir gruptur.

Grubumuzun amiral gemisi görevini yıllarca başarıyla sürdüren Dimer A.Ş. kuruluşunu 1986 yılında gerçekleştirmiştir. Grubumuzun her şirketi, başarılı geçmişiyle önce bölgenin, sonra da Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer almakta ve faaliyet gösterdiği sektörlerde lider olma vizyonuyla hareket etmektedir. Grubumuz; mermer ve doğal taşlar, metalik madenler, orman ürünleri olmak üzere üç ana sektörde faaliyet göstermekle birlikte, enerji, turizm ve inşaat alanlarında da çalışmalar yapmaktadır.

Dimer Grup ' un ulaştığı başarının arkasında, müşteri ve insan odaklı çalıma prensibini  merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinciyle iç içe gelişmektedir.

Dimer Grup; üstün teknoloji,  dinamik insan kaynağı ve yüksek kalitesiyle, markalarının değerini  küresel ölçekte  yükseltmeye devam edecektir ve yeni yatırımlarıyla geleceğe hazırdır.
Sevgi ve saygılarımla...
 
Raif TÜRK
Dimer Grup Yönetim Kurulu Başkanı
 

Mesajınız